De gefusilleerde leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters

Stacks Image 52
Van een aantal leden van de verzetsgroep "Oranje Vrijbuiters" is meer te vertellen. En omdat de Stichting het ook als haar taak ziet om de historie van deze verzetsgroep te ontsluiten voor een breed publiek delen we zo veel mogelijk informatie over een aantal van deze leden. Dat doen we vanzelfsprekend uitsluitend na toestemming van de nabestaanden. We denken met deze verhalen een beeld te kunnen schetsen van deze helden die naast hun verzetswerk vaak ook nog verantwoordelijk waren voor een gezin. Een van deze helden:

Tom Spoelstra

Thomas Franciscus Hendrikus Spoelstra is op 24 mei 1914 geboren te Utrecht. Door het Polizeistandgericht dat de doodvonnissen van de Oranje Vrijbuiters bekend maakte, werd als zijn beroep vermeld "kantoorbediende".
Tom Spoelstra werd geboren uit de ouders Lodewijk Spoelstra, geboren 4 december 1877 te Sneek en Bertha Francisca Hubertina Bloemen, geboren op 19 oktober 1886 te Venlo. Ten tijde dat Tom Spoelstra gearresteerd werd en gevangen zat, woonden zijn ouders in Tuindorp Utrecht. Bekend is, dat er na zijn arrestatie een groot bedrag aan geld bij elkaar gebracht is om hem los te kopen. Degeen die het geld kwam afdragen was de zoon van Van Koetsveld, accountant in Rotterdam. Het kan niet anders, of met de zoon wordt de Oranje Vrijbuiter Hans van Koetsveld bedoeld.
Stacks Image 13
Tom had twee zusters, Anna Maria en Petronella Anna Maria, een tweeling, geboren op 18 mei 1909 in Utrecht. De eerste heeft gewoond in Tilburg en haar zus in Venlo. Bij verder naspeuren werd door contacten (o.a. met de Nijmeegse pastoor Spee) duidelijk dat Tom ongehuwd was en geen kinderen heeft nagelaten.
Gedenkboek
In het "Gedenkboek van het Oranjehotel" is op blz. 190 een brief van zijn moeder, mevr. de wed. B. Spoelstra-Bloemen, opgenomen. Ook is op blz.191 te lezen wat een medegevangene, A. Stuut, haar over haar zoon schrijft. Uit deze brief blijkt duidelijk dat Tom zeer gelovig was. Dagelijks zegde hij zijn gebeden, hierin zijn moeder gedenkend. De medegevange en hij hadden contact door een gaatje in de muur, waardoor ze elkaar veel steun gaven en en we nu ook weten dat de geestelijke houding van Tom Spoelstra van iemand was die er niet onder te krijgen is. Het Gedenkboek sluit de brief met: "Ook Tom verdient, dat het Vaderland, waarvoor hij streed en viel, hem nimmer vergeten zal".
Stacks Image 218