De gefusilleerde leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters

Stacks Image 52
Van een aantal leden van de verzetsgroep "Oranje Vrijbuiters" is meer te vertellen. En omdat de Stichting het ook als haar taak ziet om de historie van deze verzetsgroep te ontsluiten voor een breed publiek delen we zo veel mogelijk informatie over een aantal van deze leden. Dat doen we vanzelfsprekend uitsluitend na toestemming van de nabestaanden. We denken met deze verhalen een beeld te kunnen schetsen van deze helden die naast hun verzetswerk vaak ook nog verantwoordelijk waren voor een gezin. Een van deze helden:

Klaas Postma

Klaas Postma werd op 25 december 1904 geboren in Meppel. In de bekendmaking van de doodvonnissen is hij te boek gezet als "bouwkundige bij de Nederlandsche spoorwegen".
Tijdens de voorbereiding van de heronthulling van het monument van de Oranje Vrijbuiters op 10 mei 2007 had de zoektocht naar nabestaanden niets opgeleverd. Totdat op 24 mei 2007 een oomzegger, Wiebe Postma, zich bekend maakte en vertelde dat hij door 'googelen' terecht gekomen was op de website van de Oranje Vrijbuiters en daardoor aan de weet kwam, dat er voor zijn oom Klaas Postma en nog 17 andere verzetshelden, een monument in Utrecht was opgericht. Dit motiveerde hem om te onderzoeken waarom hij daar nooit weet van had gekregen.
Tijdens dit onderzoek werd hem een aantal gegevens bekend over de oprichter van de Oranje Vrijbuiters. Deze gegevens passen in de opzet van de Stichting om te streven naar achtergrondinformatie over de Oranje Vrijbuiters: 'Wie waren zij, wat deden zij .....'. In dit geval dus, wie was Klaas Postma?
Stacks Image 13
Verscheurde familie
Bij het doornemen van de website van Wiebe Postma blijkt ook welke bizarre situatie zich tijdens de oorlog in één familie door tegengestelde politieke opvattingen heeft voorgedaan. Met de aanbeveling een bezoek te brengen aan de website van Wiebe Postma, waar veel details over het leven van Klaas Postma zijn vermeld, alsook wat zijn plaats in een verscheurde familie was, hier alvast een paar gegevens over de oprichter en commandant van de Oranje Vrijbuiters.
Talent
Klaas Postma was een zeer getalenteerd man, die het door schriftelijke cursussen tot architect bracht. Op wat latere leeftijd verliet hij zijn woonplaats Emmen en ging naar Den Haag, waar hij zijn vrouw Dora ontmoette, met wie hij trouwde en naar Utrecht vertrok. Het was een goed huwelijk en zij kregen drie kinderen, twee jongens en een meisje."
Van Wiebe Postma's website:
"Als zoon van Sjouke Postma en Janna Jans, werd Klaas Postma op 25 december 1904 in Meppel geboren. Met hem bestond op dat moment het gezin uit vader, moeder en drie zonen. Nadat de Postma's naar Emmen waren vertrokken waar vader Sjouke een hotel liet bouwen, kwam er nog uitbreiding met een dochter en twee zonen. De jaren gaande, werd het hele gezin ingezet om het hotel draaiende te houden. Dus ook Klaas, die naast het werk in het hotel naar de technische school ging en, na op deze school eindexamen te hebben gedaan, reeds op 19-jarige leeftijd op deze zelfde school les ging geven."

In verzet
In Utrecht werkte Klaas Postma als bouwtechnisch tekenaar/ontwerper voor de Nederlandsee Spoorwegen. Het gezin had een mooie woning aan de Josef Haydnlaan, waar ze echter kort na na de bezetting door de Duitsers werden uitgezet, waarna ze een huis aan de Franz Schubertstraat 37 betrokken, vlak tegenover een school waar Duitse soldaten ingekwartierd waren.
Door wat de bezetter hen aandeed, maar ook door wat het Nederlandse volk aan nazisitische maatregelen werd opgelegd, werden ze in hun rechtsgevoel aangetast en besloten ze zich hiertegen te verzetten. Op de zolderverdieping van hun huis verborgen ze Joden en munitie, en daarnaast wist Klaas zich op handige wijze hem door de Duitsers opgedragen werk te onttrekken. In 1941 richtte hij de verzetsgroep de "Oranje Vrijbuiters" op. De
geschiedenis en het lot van deze groep is bekend.
Dora
Klaas Postma's vrouw Dora, is nooit over het verlies van haar man heengekomen. Ze werd 92 jaar en had met alle leden van de familie Postma gebroken. Het waarom, wordt duidelijk na het doornemen van de website van Wiebe Postma.
Akte van Overlijden
Zoals ook voor zijn mede geexecuteerde Oranje Vrijbuiters is gebeurd, is Klaas Postma's overlijden vastgelegd in een overlijdensakte, opgemaakt door de Ambtenaar van de Burgelijke stand in Den Haag.
Met hartelijke dank aan Wiebe Postma's bijdrage over zijn Oom Klaas.
Stacks Image 218