De gefusilleerde leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters

Stacks Image 52
Van een aantal leden van de verzetsgroep "Oranje Vrijbuiters" is meer te vertellen. En omdat de Stichting het ook als haar taak ziet om de historie van deze verzetsgroep te ontsluiten voor een breed publiek delen we zo veel mogelijk informatie over een aantal van deze leden. Dat doen we vanzelfsprekend uitsluitend na toestemming van de nabestaanden. We denken met deze verhalen een beeld te kunnen schetsen van deze helden die naast hun verzetswerk vaak ook nog verantwoordelijk waren voor een gezin. Een van deze helden:
Stacks Image 255

Leo Fischer


Leo Fischer, geboren 11 februari 1897 in Samotstjin, was een Duits-Joodse immigrant, die in 1937 naar Amsterdam kwam en in Zuid op het adres Kromme Mijdrechtstraat nummer 44, 3e etage bij de familie Hassig, die een zoon en een dochter hadden, een kamer huurde. Het waren de buren van Joep Blok, toen 8 jaar en het bleek dat Joep het goed met Fischer kon vinden, waarbij Joep Leo Fischer aansprak met Oom Hannes. De heer Blok kan zich herinneren dat Fischer een fotopersbureau begon onder de naam “HAFIS FOTO” en dat hij veel foto's maakte voor de tijdschriften Libelle, Mode en Culinair. Ook verzorgde hij fotoreportages, onder meer van jongenskleding, waar de jonge Joep meermalen model voor stond. Na de geboorte van Prinses Beatrix, 31 januari 1938, maakte Leo door het hele land foto’s van de feestelijkheden.
Fotograaf
Bij de invoering van identificatieplicht en vooral bij de invoering van het persoonsbewijs , heeft Leo Fischer duizenden pasfoto’s gemaakt. Daarbij geholpen door Joep Blok, leerde deze het fotograferen van Leo Fischer en kreeg hij veel vakboeken van hem. Joep Blok herinnert zich dat Leo lid was van de Joodse Raad, in het verzet zat, veel in de regio Utrecht was en in die periode weinig van zich liet horen. Tot 29 februari 1944, toen Joep Blok in het “Nieuws van de Dag” de executie van de 18 Oranje Vrijbuiters las.
Publicatie
In augustus 2009 ontving de Stichting gegevens van de Oranje Vrijbuiter Leo Fischer. Nadien is de afzender, een 80-jarige vroegere buurjongen van Leo Fischer, Joep Blok, een aantal keren gemaild met het verzoek de gegevens te mogen publiceren. Helaas werd daarop geen antwoord ontvangen. Ook andere manieren om contact met hem te krijgen, mislukten. Aan de echtheid van de gegevens wordt niet getwijfeld en omdat Joep Blok in augustus 2009 tevens liet weten met zijn bijdrage blij te zijn de Oranje Vrijbuiters daarmee meer bekendheid te geven, willen wij u de gegevens niet onthouden. Mochten er bezoekers zijn die Joep Blok kennen of bezwaar hebben tegen publicatie, dan verzoeken wij hem of haar contact op te nemen met de Stichting.
Nog een bijzonderheid is, dat Joep Blok ook de Oranje Vrijbuiter Heinz Loewenstein heeft gekend. En wel doordat de zuster van Heinz Loewenstein, Ilse, de vriendin van Leo Fischer was en hij hen samen wel eens ontmoette.
Onlangs vonden we een document waarin is opgemaakt dat Leo Fischer op 14 november 1945 is herkend (geïdentificeerd?) door Ilse Loewenstein.
Stacks Image 218