De Gefusilleerde Leden van de Oranje Vrijbuiters

Zoals op de pagina geschiedenis te lezen is werd de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters in 1942 opgericht door Klaas Postma en Frits Meulenkamp. Postma had daarbij vooral de leiding over de verzorging van de onderduikers, Meulenkamp leidde voornamelijk het verzet.
Op deze pagina de gefusilleerde leden van de Oranje Vrijbuiters. We starten met oprichter Klaas Postma en met de leden waar meer dan gemiddeld van bekend is bij de Stichting. En na Postma allen in alfabetische volgorde.
Stacks Image 17

Klaas Postma
Werd op 25 december 1904 geboren in Meppel. In de bekendmaking van de doodvonnissen is hij te boek gezet als "bouwkundige bij de Nederlandsche spoorwegen".
Tijdens de voorbereiding van de heronthulling van het monument van de Oranje Vrijbuiters op 10 mei 2007 had de zoektocht naar nabestaanden niets opgeleverd. Totdat op 24 mei 2007 een oomzegger, Wiebe Postma, zich bekend maakte.

Meer over
Klaas Postma
Leo Fischer
Geboren 11 februari 1897 in Samotstjin, was een Duitse-Joodse immigrant, die in 1937 naar Amsterdam kwam en in Zuid op het adres Kromme Mijdrechtstraat nummer 44, 3e etage bij de familie Hassig, die een zoon en een dochter hadden, een kamer huurde. Het waren de buren van Joep Blok, toen 8 jaar en het bleek dat Joep het goed met Fischer kon vinden, waarbij Joep Leo Fischer aansprak met Oom Hannes.

Meer over
Leo Fischer

Ton Hegge
Antonius Josephus Rudolphus Hegge werd op 11 december 1920 geboren in Den Haag. In de bekendmaking van de doodvonnissen wordt als zijn beroep kantoorbediende opgegeven.
Antonius Hegge was bevriend was met Bob van Oorschot en hij heeft in cel 550 vastgezeten met de eveneens ter dood veroordeelde OranjeVrijbuiter Bertus Heij die, zoals bekend, tijdens de executie van de Oranje Vrijbuiters gratie kreeg.

Meer over
Ton Hegge
Kees en Leo Heij
De gebroeders Cornelis en Leonardus Cornelis Heij werden in Utrecht geboren uit het op 23 oktober 1912 getrouwde echtpaar Dirk Johan Heij (Dirk was meubelmaker en had op zolder zijn werkplaats, waar zijn kleinkinderen altijd mochten spelen) en Theodora Antoinetta Boer. Cornelis zag op 27 november 1919 het levenslicht en Leonardus Cornelis op 2 februari 1914.

Meer over
Kees en Leo Heij

Chris Kerkhof
Christiaan werd op 9 oktober 1900 in Leeuwarden geboren. Als zoon van Hendrik Kerkhof, van beroep timmerman, en Petronella Ollemans, groeide hij op in een gezin met zeven kinderen. Twee jongens en vijf meisjes. Van de jongens koos Chris' broer Auke voor een leven op zee als scheepswerktuigkundige en werd hijzelf, net als zijn vader, timmerman.

Meer over
Chris Kerkhof.
Hans van Koetsveld
Werd op 23 november 1918 in Rotterdam geboren. In de bekendmaking van de doodvonnissen werd als zijn beroep accountant genoemd. Hij werd grootgebracht door zijn vader en diens 2e echtgenote Wilhelmina Brouwer, samen met twee stiefbroers en zuster op de ‘s Gravendijkwal in Rotterdam. Na de lagere school ging Hans naar de HBS.

Meer over
Hans van Koetsveld

Jacques Martens
Jacobus Alexander Martens werd geboren op 10 augustus 1923 te Haarlem. Als kind van Christianus Martinus Antonius Martens en Dorothea Petronella Remmé, groeide hij op in de Wetstraat te IJmuiden, gemeente Velsen. Op 11 juli 1933 verhuisde het gezin naar Wijk aan Zee en Duin en op 12 december van datzelfde jaar naar Beverwijk.

Meer over
Jacques Martens
Bob van Oorschot
Hubert Johan van Oorschot werd op 30 december 1919 als zoon van Pierre August Marie van Oorschot en Anna Marie Lafère te Medan op Sumatra in voormalig Nederlandsch Indië geboren. In 1924 overleed zijn moeder door een noodlottig ongeval. Kort daarna werden Bob, 4 jaar oud en zijn broer Leo Peter Hubert, 6 jaar, naar een kostschool in Nederland gestuurd.

Meer over
Bob van Oorschot

Tom Spoelstra
Thomas Franciscus Hendrikus Spoelstra werd op 24 mei 1914 geboren te Utrecht. Door het Polizeistandgericht dat de doodvonnissen van de Oranje Vrijbuiters bekend maakte, werd als zijn beroep vermeld "kantoorbediende".
Thomas, zoon van Lodewijk Spoelstra, geboren 4 december 1877 te Sneek en Bertha Francisca Hubertina Bloemen, geboren op 19 oktober 1886 te Venlo.

Meer over
Tom Spoelstra
Pieter Verhage
werd op 17 november 1921 in Gapinge geboren als zoon van schoolhoofd Jakob Verhage en Hendrika Maria van Doornik.
Op bijna achtjarige leeftijd verliet hij op 16 augustus 1929 Gapinge, om met zijn ouders, broers en zusters naar Rotterdam te verhuizen, waar het gezin zich vestigde aan de Rauwenhoffstraat 46 b.

Meer over
Pieter VerhageJohannes Holswilder

werd op 16 februari 1902 geboren te Schoonhoven. In het bericht van de doodvonnissen van de Oranje Vrijbuiters werd "notarisklerk" als zijn beroep genoemd. Na voltrekking van het vonnis is zijn overlijden vastgelegd in een
overlijdensakte , opgemaakt in Den Haag. In de zoektocht naar bijzonderheden kon over Johannes weinig worden gemeld. Van de gemeente Schoonhoven, zijn geboorteplaats, werd bericht ontvangen dat zijn enige dochter overleden is, waaruit met enige zekerheid opgemaakt kon worden dat hij getrouwd is geweest. Voorts werd medegedeeld dat de archivaris van het streekarchivaat Krimpenerwaard mogelijk kon zeggen wie Johannes Holswilder in Schoonhoven nog gekend hebben. Dit bracht echter niets aan het licht. Wel werd via de gemeente Schoonhoven nog bekend dat een kleinzoon naar de gemeente Maarssen was verhuisd. Deze gemeente was (met in achtneming van de wet op de privacy) zo vriendelijk de Stichting in contact brengen met de kleinzoon, Cornelis Kramer, geboortedatum 15 oktober 1963. Een contact waardoor de Stichting toch enkele gegevens omtrent Johannes Holswilder kan optekenen. Lees hieronder wat hij de Stichting liet weten. Een en ander na een telefoongesprek in februari 2007.

"Zoals aangegeven ben ik enthousiast over ons contact. Ik ben er de laatste dagen meer en meer mee bezig en heb steeds meer het gevoel dat de nagedachtenis en overlevering belangrijk is.
Gisteren heb ik met mijn zus onze herinneringen doorgenomen. De herdenkingen bij Waalsdorp zitten bij ons het best in ons geheugen. Wij hebben nu sterker dan ooit het gevoel dat mijn Oma en mijn moeder hun hele leven lang geworsteld hebben met het loslaten van hun man en vader. Centraal in de familie is het krukje uit de Scheveningse cel. Het krukje is vrij snel na de oorlog bij mijn Oma terecht gekomen. Het krukje heeft altijd symbool gestaan voor Opa Holswilder. Bij mijn Oma en later bij mijn moeder heeft het krukje altijd in de keuken gestaan. Nu staat het krukje voor het eerst op een rustige plek. Het krukje van Opa Holswilder staat op de logeerkamer bij mijn zus."

(Met Cornelis Kramer zal contact opgenomen worden omtrent Johannes Holswilder)

Karel Keizer

werd op 14 mei 1911 geboren in Amsterdam. In het bekendmaken van de doodvonnissen werd zijn beroep niet genoemd. In plaats daarvan werd hij vermeld als '"den jood Karel Keizer". Ondanks pogingen daartoe, is niets van zijn privéleven achterhaald kunnen worden.
Het enige wat over Karel Keizer gemeld kan worden, hier het antwoord van het NIOD wat de stichting na de vraag omtrent gegevens over Karel Keizer ontving en vermelding van zijn
overlijdensakte , opgemaakt in Den Haag.

"Geachte heer Kerkhof,
Helaas moeten wij u mededelen dat wij over het verzetsverleden van de heer Karel Keizer in de collecties van het NIOD geen details hebben gevonden. Karel Keizer is in 1949 door een vriend voorgedragen voor de Erelijst, echter zonder vermelding van bijzonderheden. Een kopie van dit schrijven vindt u bijgesloten."


Egbertus Maria Meulenkamp

werd op 3 mei 1918 als jongste zoon uit het huwelijk van vader Hendrikus Meulenkamp en moeder Hendrika Maria geboren in Kampen. Het gezin vertrok op 13 maart 1928 naar Rotterdam en bestond op dat moment uit vader, moeder, vijf zonen en drie dochters. Zij vestigden zich op het adres Zeilmakerstraat 23B, met uitzondering van beide oudste broers; zij verhuisden respectievelijk reeds op 4 november 1926 en 24 september 1927 naar Rotterdam en kwamen terecht op het adres Pupillenstraat 40A.
Deze gegevens kwamen begin 2007 boven water toen geprobeerd werd nabestaanden van de Oranje Vrijbuiters voor de heronthulling van het monument op 10 mei 2007 te achterhalen . Ze vormden het uitgangspunt om in Rotterdam nabestaanden van Egbertus Maria Meulenkamp proberen te vinden en dit leidde tot een telefoontje met mevrouw Meulenkamp, een nabestaande van Egbertus Meulenkamp. Zij liet weten dat Egbertus Meulenkamp de grootvader van haar vader was en zegde toe haar vader verslag te doen van het telefoontje en nadien weer contact op te nemen. Wat helaas niet gebeurde, waarop nogmaals contact met haar (febr. 2011) werd opgenomen. Gehoopt wordt nu op, zo mogelijk, gegevens van Egbertus Meulenkamp.

In de NRC van 26 februari 1946 verscheen een klein
berichtje over de ter aarde bestelling van de Oranje Vrijbuiters op begraafplaats Tolsteeg te Utrecht. De Rotterdamse Oranje Vrijbuiters Hans van Koetsveld, Herman van Roon (hieronder) en Bertus werden met naam genoemd.

Na het voltrekken van het doodvonnis van de Oranje Vrijbuiters, is ook het overlijden van Egbert Meulenkamp vastgelegd in een
overlijdensakte , opgemaakt in Den Haag.

Julia van Roon
Op 1
4 mei 2008 ontving de Stichting een mailtje van Julia van Roon, 14 jaar oud, die een onderzoekje verrichtte naar Oranje Vrijbuiter Herman Frans van Roon. Julia's vader, neef van Herman van Roon, vertelde een jaar geleden nogal raadselachtig over Herman en verkeerde in het ongewisse wat betreft zijn rol in de oorlog. Pas nu vond Julia de website van de Oranje Vrijbuiters, wat haar veel duidelijkheid heeft gegeven. Na enige toelichting op een paar vragen, mailde Julia terug dat ze nu weet wat ze wilde weten en trots is iemand als Herman van Roon in de familie te hebben. Het voornemen is om met haar vader een bezoek te brengen aan het monument van de Oranje Vrijbuiters.
Indertijd is via veel kanalen getracht om ook nabestaanden/familie van Herman van Roon te achterhalen voor de heronthulling van het monument op 10 mei vorig jaar. Dit is destijds niet gelukt. Dank zij deze website over de Oranje Vrijbuiters zijn er nu toch een paar bekend geworden.
Stacks Image 187